Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Kullanarak Lisanssız Elektrik Üretimi

Yenilenebilir enerji kaynakları arasından rüzgar çok cazip bir üretim kaynağı olabilir. Enerji Bakanlığı’nın Aralık 2010 tarihinde çıkardığı Yenilenebilir Enerji Kanunu’yla birlikte üreticiler rüzgar enerjisi alanında 1MW kapasiteye kadar olan rüzgar türbini ile elektrik enerjisi üretimini lisans almadan yapabilirler ve hatta kullanmadıkları fazla enerjiyi şebekelere satabilirler. Bu kanun ile Türkiye enerji tasarrufu yapmayı ve dış ülkelere bağımlılığımızı azaltıp çevreye de pozitif katkı yapmayı amaçlar. Bunun için rüzgar gulu ile enerji üretenlere devlet teşvikler sağlamaktadır. Bu pazar ve ilgili teşvikler Türkiye’de lisanssız rüzgâr pazarı olarak tanımlanacak.

        • Lisanssız olarak rüzgar enerjisi kullanarak elektrik üretimi 1MW’tan az rüzgar türbinleri için geçerlidir. Teşvik oranı türbin kapasitesine göre değişiklik göstermez. Rüzgar gulu kw miktarı ne kadar yüksek olursa (ve verimli üretim için rüzgar da mevcutsa) kilowatt başına elektrik üretim masrafı daha az olur. Mesela 500kw rüzgar türbini fiyatı 2 tane 250kw rüzgar türbini fiyatından genelde daha ucuzdur. 1MW rüzgar türbini de 2 adet 500kw rüzgar türbininden daha ucuzdur. Fakat rüzgar hızı bu türbin kapasitelerini kaldırabilmelidir. Rüzgar yeterli değilse yüksek kapasiteli türbin almanın anlamı yoktur. Rüzgar türbininin verimli elektrik üretebilmesi için düşük rüzgar hızlarında da çalışabilmelidir. 250kw rüzgar türbini daha düşük hızlarda çalışabildiği için üretim verimliliği açısından daha avantajlıdır. Rüzgar enerjisi üretimi için karar vermeden önce düşünülen arazinin detaylı raporu alınıp ortalama en az 5 m/s rüzgar hızı olduğuna emin olunmalıdır. Rüzgar kapasitesi bakımından lisanssız kategoride Türkiye’de en uygun türbin 250kw rüzgar türbini veya 500kw rüzgar türbinidir. 1MW rüzgar türbini kaldıracak bölgeler nispeten daha azdır. Her arazinin şartları farklı olduğu için iyi bir ön analiz yapılıp en doğru yol haritası çizilmelidir.
        • Garantili elektrik alım teşviği 10 sene için geçerlidir.
        • Teşvikler türbünün üretim ülkesine göre şöyledir:
                • Yurt dışında üretilen türbinler: 7.3 $ sent / kWh 10 yıl boyunca (EUR 5.6 / kWh )
        • Yurt içinde üretilen türbinler : İlk 5 yıl: max 11 $ sent /kWh ( yerli üretimin oranına dayalı ). Son 5 sene: 7.3 $ sent / kWh. Eğer yabancı bir türbün markası yurt içinde üretim yaparsa yerli statüsünde değerlendirilebilir, bunu kanıtlayan belgeyi alması gerekir.
        • Rüzgar türbini finansmanı için gerekli kredi teşvikleri de orta boy sınıf için artmaktadır. İlk 2 yıl ödemesiz 10 senelik krediler mevcuttur. Fakat bankalar türbin fiyatının yüzde 20-25’i oranında peşin ödeme isterler. Bu yüzden ve diğer masraflardan dolayı (arazi alımı, arazi düzenlemesi, başvuru ücretleri, türbin için en uygun yerin belirlenmesi için detaylı ölçüm verilerinin alınması vs.) orta boy türbin alanında yatırım yapmak isteyenler bankaların türbin finansı için talep ettiği miktarı ve türbin dışı masrafları karşılamak için en az 100bin dolar (bu rakam türbin kapasitesine göre değişiklik gösterir) ödemek için kaynak ayırmalıdırlar.

Lisanssız Türbin Üretimi Yapmak İçin TEDAŞ Tarafından Onaylanan Proje Adedi

ruzgar projeleri

     • 2015 yılında TEDAŞ tarafından alınan başvuru sayısı 213’tur. Başvuruların en çok olduğu iller Çanakkale (48), Balıkesir (47) ve İzmir’dir (28). Onay verilen lisanssız türbin projesi ise 93 adettir (%44 onay oranı)
     • 2015 yılında lisanssız RES için onay sayısı yaklaşık 8 kat artmıştır – bu önümüzdeki yıllarda lisanssız türbin satışlarını hızlı şekilde arttıracaktır

Onaylanan Projelerin Güç Dağılımı (Ocak-Nisan 2015 Arası)


Turbin Onayi

     • Onayı verilen projelerin yaklaşık %75’İ 500Kw üzeri türbinler içindir. Toplam üretim kapasitesi yaklaşık 70MW’tır.
     • Onay sonrası adım ise geçici kabul ve kesin kabul almaktır. Kabul işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğine göre yapılır

Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamında yurt içinde imal edilen rüzgar türbini için yerli katkı ilavesi

Üretim yerine göre teşvik miktarı 

İlk 5 sene için 11 $ cents per kWh’a kadar yerli üretim teşviği

yerli ruzgar tesviki

Yıllara göre yerli üretim teşviği

yillara gore ruzgar turbini tesvik

Dünyada rüzgarla elektrik üretimi için teşvik oranlarının karşılaştırılması

Bu konuyla ilgili dünyadaki teşvik oranlarına baktığımızda kWh cinsinden yapılan teşvikler şöyle ayrılabilir:

        • Türbin büyüklüğüne göre sabit teşvik: Her türbin için aynı teşvik. Bu metod lisanssız küçük ölçekli türbin piyasası için çok uygun değildir. Sabit teşvik büyük türbinleri tercihe yönlendirir. Türkiye’de sabit teşvik uygulanmaktadır.
        • Türbin büyüklüğüne göre değişen teşvik: Küçük türbinler için daha çok teşvik. Mesela İngiltere 250KW’lik türbin için kw başına 500KW türbinin 2 misli teşvik verir, çünkü büyük türbinlerin kwh başına üretim maliyeti daha düşüktür. Amaç karlılık oranını türbin boyutundan bağımsız hale getirmektir.
        • Zamana göre değişen teşvik: Teşvik oranı üretime başlama tarihine bağlı olarak ileriki yıllarda azalma gösterir (mesela 2013’teki yıllara göre teşvik oranları 2014’e göre daha yüksektir)
        • Bölgeye göre değişen teşvik: Rüzgarın çok olduğu yerlere teşvik oranı daha azdır. Mesela Çin 4 farklı bölgeye göre farklı fiyat belirlemiştir. Böylece ülkenin her alanında yatırım yapmayı teşvik eder. Verimlilik için çok uygun bir model değildir, çünkü rüzgarın en yoğun olduğu yerlerde türbin’lerin olması verimliliği arttırır. Çin’in ülke politikası yatırımları arttırıp ekonomiyi canlandırmak olduğundan politikalarına uygundur.
        • Teşviğin yapılacağı / garantilendiği yıl sayısı: Genelde 15-20 yıl garanti verilir. Türkiye 10 yıl ile bu rakamın çok altındadır.
        • Üretim yerine göre değişen teşvik: Yerli üretimi teşvik oranı daha fazladır. Çok fazla örneği yoktur; fakat Türkiye ve Pakistan örnek olarak gösterilebilir. Bu durumda yabancı üreticiler JV, outsourcing veya kendi üretim tesislerini kurarak yerel ülkede üretim yaparlar, çünkü yerli üretim teşviğinden yararlanamazlarsa satış yapmaları zordur.
        • Onshore ve offshore: Offshore (deniz’lerde kurulan türbinler) teşviği daha çoktur, çünkü buralarda maliyet daha fazladır. Türkiye’de offshote için ayrıca bir teşvik bulunmamaktadır.

Türkiye’deki teşvik oranları süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Bu yıl siresi karşılaştırılabilir ülkeleri arasında en düşüktür. Diğer ülkelerde genelde 15 ila 20 sene teşvik verildiği görülmektedir.

Türkiye’deki rüzgar teşvik oranı (EUR 0.07 / KwH – yerli üretim baz alınıp, 10 senenin ortalaması kullanılmıştır) çoğu diğer ülkelerden düşüktür ve Avrupa ortalamasının (EUR 0.10 / kWH) %30 altındadır.

ruzgar tesvik wind FIT benchmarking

Bu durumda Türkiye’deki üreticiler detaylı maliyet ve getiri analizi yapmak zorundadırlar. Rüzgarın türbin boyutuna göre en elverişli olduğu yerler seçilmeli, kwH başına maliyeti mümkün olduğunca düşük türbinler alınmalıdır ve en uygun finanslama imkanları kullanılmalıdır.

Reklam Ruzgar Enerjisi

Lisanssız Rüzgar Enerjisi İçin Yapılması Gerekenler

Rüzgar enerjisi her geçen gün popülerlik kazanan yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Hem çevre, hem de ekonomik açıdan avantajları bulunan rüzgar enerjisini lisanslı ve lisanssız olarak üretebilmek mümkündür. Ancak lisanssız rüzgar enerjisi üretimi için elbette ki bazı yapılması gerekenler vardır.

Lisanssız Rüzgar Enerjisi Üretmek İsteyen Birinin Yapması Gerekenler Sırasıyla Nelerdir?

1MW’a kadar kendi elektrik ihtiyacını karşılamak isteyen ya da ihtiyacından fazlasını şebekesine satmak isteyen kişilerin sırasıyla yapması gereken işlemler şunlardır;

Kişinin kendi adına ya da şirketi adına mevcut olarak bulunan bir elektrik aboneliğinin olması gerekir. Sadece elektrik abonesi kişiler bu sistemden faydalanabilmektedir. Elektrik abonesi olmayan kişiler ise şebekeye bağlı sistem kurma yetkisinden faydalanamamaktadır. Elektrik abonesi olan kişilerin ev ve yerlerinin çatısına ya da bahçelerine bu sistemi kurma yetkileri bulunduğu gibi, dağıtım şirketinin yetki sınırları dahilinde olmak şartı ile ev ya da iş yerleri dışında başka bir alana da kurma yetkileri bulunur.

Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi tesisi kurmak isteyen kişi öncelikle bulunduğu ilgili dağıtım il müdürlüğüne giderek gerekli formu doldurarak başvuru yapmalıdır. Kişinin sunması gereken belgeler ise şunlardır;

        • Elektrik faturası
        • Tesisi inşa edeceği yerin tapu aslı, onaylı sureti ya da onaylı kira kontratı
        • Başvuru bedelini yatırdığına dair belge
        • Kuracağı tesisin tek hat şemasını gösteren belge

Tüm evrakları tam görülen müracaatlar dağıtım şirketi tarafından her ayın 20’sinde açıklanmaktadır. Müracaatı dağıtım şirketi tarafından kabul edilen kişilere müracaatının kabul edildiğini gösteren bir yazı gönderilir. Dağıtım şirketi tarafından kendisine yazı gelen kişi ise 180 gün içerisinde lisanssız rüzgar enerjisi üretimi tesisi için gerekli olan tüm prosedürleri ve işlemleri tamamlayarak dağıtım şirketine onaylatır. Projenin onaylanması ile birlikte rüzgar enerjisi tesisi kurulur ve dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilen test ve onay işlemleri ile birlikte şebekeye elektrik satışı başlatılır.

Enerji Üretimini Belirleyen Unsurlar

Rüzgar enerjisi güneş var oldukça asla tükenmeyecek bir enerji türüdür. Ancak güneşin hareketleri nedeni ile rüzgar enerjisi üretimini etkileyen belli başlı bazı unsurlar vardır. Özellikle rüzgar enerjisi üretiminde yükseklik en önemli unsurların başında gelmektedir. Bunun dışında enerji üretimini etkileyen başlıca faktörler şunlardır;

        • Arazi Yapısı

Rüzgar enerjisi üretimini etkileyen en önemli faktör arazi yapısıdır. Bir arazide pürüzlülük ne kadar çok olursa rüzgarın hızı da o kadar azalacaktır. Bu nedenle mümkün olduğunca pürüzsüz araziler seçilmelidir. Uzun otlar, çalı ve çöp gibi pürüzler rüzgar hızını azaltacaktır. Bunun yanı sıra arazi alanına ulaşım, arazi bölgesinin yerleşim yerlerine olan uzaklığı ve arazi alanında GSM şebekelerinin çekip çekmemesi gibi unsurlar da dikkate alınmalıdır. Bu unsurlara en baştan dikkat edilmezse ilerde bu faktörler için de ek giderler yapılacaktır.

        • Rüzgar Hızı

Rüzgar enerjisi üretilecekse üretimi belirleyecek önemli unsurlardan birisi de rüzgar hızının verimli olduğu bölgelerdir. Bu aşamada rüzgar hızının 7m/s’den fazla olduğu yerleri tercih etmek gerekir. Rüzgar hızı türbinlerin verimini de etkileyeceği için hızın çeşitli yüksekliklerde ölçülerek değerlendirilmesi gerekir. Türkiye’de özellikle Marmara Bölgesi rüzgar hızının en elverişli olduğu bölgedir.

        • Trafo Merkezlerine Uzaklık

Enerji üretimi için yatırım maliyetlerini etkileyen önemli faktörlerden birisi de trafolara ve enerjinin nakil edileceği hatlara olan uzaklıktır. Nakil sırasında oluşacak kayıplar da göz önüne alındığında trafolara yakınlığın önemi anlaşılmaktadır.

        • Fizibilite Raporu

Enerji üretimini etkileyen unsurlar arasında fizibilite raporu da yer alır. Yatırımların emniyetli olması açısından fizibilite raporunun hazırlanması projeyi daha sağlam hale dönüştürmektedir.

En Uygun Türbin Nasıl Belirlenir ve Nereden Bulunur?

Rüzgar enerjisi üretimi için kullanılan türbin tipleri şöyledir:

Yatay eksenli rüzgar türbini : Rüzgarın akım çizgilerine paralel olarak dönme ekseni bulunan türbinlerdir. Yatay eksenli türbinler arasında yer alan çok kanatlı türbinler düşük devirlerde, tek ve birkaç kanatlı türbinler ise yüksek devirlerde çalıştırılabilmektedir.

Dikey eksenli rüzgar türbini: Rüzgarın akım çizgilerine dik dönme ekseni bulunan türbinlere denir. Kendi içlerinde iki tipi bulunur. İlki Darrieus denilen ve hız alamama gibi olumsuz bir özelliği bulunan türbin çeşidi, ikincisi ise Savonius diye adlandırılan verimi düşük bir türbin çeşididir.

Üçüncü türbin çeşidi ise yoğunlaştırılan türbin tipleridir. Uygun türbin seçiminin yapılması için öncelikle türbini kurmadan önce karar verilen yörenin rüzgar enerjisi potansiyeli ve buna ait teorik hesaplamalar yapılmalıdır. Lisanssız rüzgar enerjisi üretiminde seçilen bölgeden ekonomik bir şekilde enerji üretebilmek için rüzgar hızının ve yön ölçümlerinin yapılması, topoğrafik yapının ve arazi yapısının çok iyi belirlenmesi gerekir.

Rüzgar enerjisi türbinlerinin bazı özelliklerinden bahsedecek olursak rüzgar enerjisi türbinlerinin patlama yapmama ve radyasyon yaymama özelliklerini ilk sırada belirtebiliriz. Aynı zamanda rüzgar türbinlerinin atmosfer üzerine ya da yakınında bulunan nehir ve denizlere emisyonu yoktur. Ayrıca herhangi bir radyoaktif tahribata da neden olmazlar. Dolayısı ile tüm bu özellikleri göz önüne alındığında lisanssız rüzgar enerjisi üretimi ile elektrik üretmenin tehlikeli olmadığı ortaya çıkmaktadır.

Süreç Ne Kadar Sürer?

Lisanssız rüzgar enerjisi üretimi için gerekli olan süreç projenin hazırlanması ve yapım aşamasına geçilmesini kapsar.

        • Yer seçimi
        • Rüzgar ölçümlerinin yapılması
        • Fizibilite raporunun hazırlanması
        • Lisans başvurusunun yapılması
        • Gerekli onay ve izinlerin alınması
        • Projenin yapım aşamasına geçilmesi

Lisanssız rüzgar enerjisi üretiminde ilk aşamada türbinlere uygun yer seçimi yapılmaktadır. Santralin kurulacağı yerin belirlenmesinden sonra lisans sahibi tarafından rüzgar ölçümlerinin yapılması için gerekli izin alınmaktadır. Eğer bölge rüzgar enerjisi üretimi için uygunsa türbinler için yerleştirme planı yapılmaktadır. Bu aşamadan sonra santralin kurulacağı alanda şebeke bağlantısı ve toplam maliyet için fizibilite çalışmaları gerçekleştirilir. Sonrasında ise alınan izinler neticesinde santralin kurulumuna başlanır.

Rüzgar türbinlerinin işletmeye alınması inşaat işlemlerinin başlaması ile üretime geçiş sürecine kadar olan dönemde yani yaklaşık olarak 3 ay gibi bir sürede gerçekleşmektedir. Türbinler istenildiğinde kısa sürede sökülerek başka bir bölgeye de sorunsuz olarak taşınabilmektedir.Rüzgar türbinlerinin 3 ay gibi bir sürede üretime geçirilmesi kısa dönemde enerji talebi bulunan ülkeler açısından oldukça önem taşımaktadır.

Yaklaşık Maliyeti Ne Kadardır?

Türbin fiyatları türbin büyüklüğüne, kalitesine ve özelliklerine göre değişiklik gösterir. Türkiye’de lisanssız türbin fiyatları, kurulum dahil, kw başı yaklaşık 1.3-1.7 dolar arası olarak düşünülebilir. Daha yüksek güçteki türbinlerin kw başı fiyatı, düşük kuvvettekilere göre daha düşüktür. Fakat yüksek güçteki türbini yüksek kapasitede kullanabilecek rüzgar gerekir, yoksa yatırımın geri dönüşüm yılı uzar, böyle bir rüzgarı bulmak da daha az kapasitesite’deki türbini göre daha zordur.

Verdiğimiz fiyat aralığının ortalaması olan 1.5 Dolar / kw kullanacak olursak, mesela 500kw’lık bir türbin, kurulum masrafları dahil 750.000 dolar yatırım gerektirir. Bunun yüzde %20’sini yatırmanızı bankalar şart koşsa, 150.000 dolar birikmiş nakit paranız, 600.000 dolar kredi ile bu yatırım yapılabilir. Yıllık bakım, sigorta masrafı da rüzgar türbini fiyatının yaklaşık %5 civarında olsa, 37.500 dolar yıllık masrafınız olur. Türbin’in kurulduğu yerdeki rüzgar kapasitesine göre türbin belli bir oranda çalışır ve elektrik satış fiyatına göre yıllık bir kazanç oluşturur. Türbin fiyatlarını kw başına yaklaşık olarak yazdık, tam fiyatı ve geri dönüş analizini türbin üreticileri ve gerekirse danışmanları ile yapmanız gerekir.

Lisanssız rüzgar enerjisi kurulum maliyetleri olarak kuleyi yerleştirmek amacıyla betorname temeli, ağır ve büyük parçalara sahip olan türbinin taşınması için yol yapım masrafları, gerilim seviyesinin değiştirilebilmesi için transformatör, türbinin uzaktan kontrol edilebilmesi ve takip edilebilmesi için iletişim bağlantılarının yapılması, türbinden transformatöre ve transformatörden de iletim hattına giden kabloların maliyetleri olarak sıralabilir.

Kulenin dikileceği temel ve yol yapımlarına ait masraflar tamamen toprağın yapısı ile alakalıdır. Lisanssız rüzgar enerjisi üretimi tesisi için yapılacak yolların 30 tonluk kamyonu taşıyacak özelliklere sahip olması gerekmektedir. Maliyeti etkileyecek diğer unsurlar ise türbinlerin kurulacağı alanın yollara olan uzaklığı ve santralde üretilen enerjiyi iletecek hatta olan uzaklıktır. Eğer türbinlerin kurulacağı yerin şebekesi üretilecek enerji kapasitesi için uygun değilse iletim hatlarının güçlendirilmesi gerekebilir. Bu nedenle rüzgar türbini maliyeti ve diğer maliyetler hesaplanırken bu da göz önüne alınması gereken kriterlerden biridir.

Kredi Veren Şirketler ya da Bankalar Var mı?

Lisanssız rüzgar enerjisi sadece ihtiyaç duyulan elektriğin değil, ihtiyaç fazla üretilen elektriğin de şebekeye satılarak gelir elde edilmesi için yönetmelikte desteklenmektedir. Bunun yanı sıra lisanssız enerji üretiminde destek veren ve yatırımcılara kredi sağlayan bankalar şunlardır;

        • Akbank: Akbank tarafından lisanssız rüzgar enerjisi üretimcilerine ”Enerji Kredileri” başlığı altında kredi sağlanmaktadır.
        • Denizbank: ”Enerji Verimliliği Kredileri” adı altında teşvik sağlamaktadır.
        • Garanti Bankası: Lisanssız elektrik üretimini desteklemek için ”Kendi Elektriğini Üreten Kobi Destek Projesi” adı altında bir teşvik uygulamaktadır.
        • Halkbank: Yatırımcıları ”FKA Yenilenebilir Enerji Kredisi” adı altında destekleyen bankalardan birisi de Halkbank’tır.
        • TEB: Lisanssız rüzgar enerjisi üretimi için ”AFD Enerji Kredisi” başlığı altında destek sağlamaktadır.
        • Türkiye Finans: Teşvik amacıyla ”Lisanssız Yenilenebilir Enerji Paketi” uygulamaktadır.
        • TSKB: Lisanssız enerji üretiminde geniş çaplı destek kredileri sunan banka ”Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği ve Çevre” adı altında destek sağlamaktadır.
        • Vakıfbank: Vakıfbank da ”Yenilenebilir Enerji Kredileri” ile yatırımcıları desteklemektedir.
        • Yapı Kredi Bankası: Lisanssız enerji üretimi için ”Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı” adı altında destek sunmaktadır.

Rüzgar türbini hakkında temel teknik bilgiler nelerdir?

Bilindiği gibi rüzgar türbininin en önemli özelliği, rüzgârın sahip olduğu kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye, daha sonra ise elektrik enerjiye dönüştürmesidir. İşte bu çok katmanlı özelliği nedeniyle de bir tercih sebebidir. Esasen oldukça basit bir yapıyı haiz olsa da, yine de bir rüzgâr türbini yüksek teknolojik üretim metodlarına dayanmaktadır. Ancak genel olarak şu bölümlerden meydana gelmektedir:

        1. Kule
        1. Jeneratör
        1. Hız dönüştürücüleri ya da dişli kutusu
        1. Elektronik aksamlar
        1. Pervaneler

Yukarıda saymış olduğumuz bölüm ve parçalar, standart olarak bir rüzgâr türbininde bulunan elemanlardır. Bir türbinin en önemli kısmı olarak nitelendirebileceğimiz rotor kısmı, rüzgârın kinetik enerjisinin mekanik enerjiye çevrildiği bölüm olarak da bilinir. Bunun yanı sıra pervane milindeki devir hareketi de hızlandırılır ve rüzgâr türbininin gövdesinde bulunan jeneratöre aktarılır. Bu kısımda üretilen elektrik enerjisi de ya aküler aracılığıyla depolanıp muhafaza edilir ya da direkt olarak ihtiyaç duyulan yere aktarılır. Dünya standartlarına göre rüzgâr türbinleri genelde iki tür sınıfa ayrılırlar. Bu sınıf, türbinlerin dönme eksenine göre yapılan bir ayrımdan ibarettir. Genel olarak şu iki sınıf rüzgâr türbinleri piyasada bulunmaktadır:

        • Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri (YERT)
        • Düşey Eksenli Rüzgâr Türbinleri (DERT)

Dilerseniz şimdi de, herhangi bir rüzgâr türbininde yer alan tüm parçaları yüzeysel olarak tanıyalım. Böylece, rüzgâr enerjisi üretimi için düşündüğünüz piyasanın temel fonksiyonlarını da yakından tanıma fırsatına sahip olursunuz

Öncelikle bahsetmemiz gereken kısım Makine Yeri olarak da adlandırılan Nacelle’dir. Bu bölüm oldukça mühim bir muhafaza alanını işaret etmektedir. Rüzgâr türbininin dişli kutusu başta olmak üzere en önemli parçalar burada muhafaza edilmektedir. Herhangi bir arıza durumunda bu kısma, türbin kulesi aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Bu alanın sol tarafında pervaneler ile göbek kısmı bulunmaktadır.

İkincil olarak üzerinde durmak istediğimiz nokta Pervane Kanatları ya da diğer deyimiyle Rotor Baledes’tir.Bu kanatlar, her türbinin güç özelliğine göre değişik uzunluklara sahiptir. Ancak 500 kW’ın üstünde modern bir türbinin pervane kanat uzunluğu, ortalama olarak 20 metredir. Bu kanatlar, tıpkı bir uçağın kanatları gibi özenle tasarlanmakta ve dizayn edilmektedir.

Düşük hız mili yani Low Speed Shaft ise pervane göbeği bölümünü türbinin dişli kutusuna entegre olmasını sağlar. Bu da değişkenlik ifade eden bir yapıya sahiptir. Ancak yukarıdaki kıyaslama nispet edilirse, dakika bazında 20 ilâ 30 kez dönebilmektedir.

Dişli kutusu İngilizce deyimiyle Gearbox olarak adlandırılmaktadır. Bu bölümün sol tarafında, yukarıda izâh etmeye çalıştığımız düşük hız mili bulunur. Bölümün sağ tarafında bulunan yüksek hız milinin, solundakinden elli kat daha hızlı dönmesi için görevlendirilmiştir.

Pervanelerin de olası tehlikeli durumları bulunmaktadır. İşte bu gibi durumlarda acil olarak fren yapabilmeleri gerekmektedir. Mekanik Frenli Yüksek Hız Mili (High Speed Shaft with its mechanical brake)bölümü de, işte bu işe yaramaktadır. Genelde bakım hâlinde kullanıldığını da ifâde edelim.

Yukarıda saydıklarımıza ek olarak da, her modern rüzgâr türbininde bir elektronik kontrol ünitesi bulunmaktadır. Bu, bir nevi cihazın her türlü işleyişini izleyen bir sistemdir ve olası acil durumlarda da türbini durdurma yetkisine sahiptir. Bunun yanı sıra da yukarıda bahsetmiş olduğumuz frenleri içeren hidrolik sistem de, türbinlerde bulunan önemli bir bölümdür.

Rüzgâr türbinleri, ayrıca soğutma birimi olarak bilinen bir bölüme de sahiptir. Bu bölüm, üreteci ve dişli kutusunda bulunan yağı soğutmaya yaramaktadır.

Bu konuda bahsedebileceğimiz son önemli bölüm kule, yani tower kısmıdır. Çünkü kule, makine yeri ile pervaneyi taşıyan bölümdür. Bununla birlikte yüksek bir inşasının olması, avantaj sağlamaktadır. Böylece daha hızlı rüzgâr ile muhatap olma olasılığı da artmaktadır. Kuleler de ortalama 40-50 metre yüksekliğinde dizayn edilmektedir.