100 kW Rüzgâr Türbini Hakkında Temel Bilgiler

Bilindiği gibi rüzgâr türbinleri belirli rüzgâr hızlarında ürettikleri enerji miktarına göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma sistemi 1kW=1000W enerji olarak hesaplanmaktadır. 100kW rüzgâr türbinini biraz yakından inceleyecek olursak; 100kW=100.000/saat ölçeğinden bahsetmemiz gerekmektedir. Yani 100kW’lık rüzgârgülü saatte 100.000 wattlık enerji sağlayabilir. Bu üretim oldukça yüksek miktarda bir enerjiye denk gelir. İşletmeler için genelleme yapacak olursak eğer yıllık elektrik tüketiminiz 200.000-300.000 kW ise 100kW’lık bir türbin oldukça uygun seçim olacaktır. Yani bu tip bir türbin orta ölçekli üretim yapan üretim yeri için ideal bir türbindir. Ayrıca sadece ihtiyaç amaçlı değil yatırım amaçlı da rüzgâr türbini kurulumu yapılabilmektedir. Ancak enerji gibi oldukça mühim konuda dikkat edilecek birkaç temel husus bulunmaktadır. Örneğin 100kW rüzgâr türbini kurulumu yapmak isteyenler, aşağıya eklediğimiz niteliklere dikkat etmelidirler:

Türbinin kurulması planlanan yerin rüzgâr değerleri ve ön fizibilite raporları muhakkak iyi tetkik edilmelidir. Kurulumuna karar verdiğiniz türbin için anlaştığınız firma ile yapılan genel ön araştırma raporları, kurmak istediğiniz türbin için bir ön değerlendirmedir. İhtiyaç ya da yatırım amaçlı kurulacak türbin için iyi bir ön çalışma yapılması bu nedenle şarttır. 100kw rüzgâr türbini için haiz olunması gereken kimi unsurlar bulunmaktadır. Bunlar kısaca; arazinin konumu, rüzgâr alma kapasitesi gibi değerlerdir. Piyasada bulunan yerli ve yabancı rüzgâr türbin üretimi yapan firmalarda yaptığımız araştırmalara göre rüzgâr türbini kurulumu için sahip olunması gereken ortalama özellik ve değerler ise şu şekilde listelenebilir:

 • Ülkemizde türbin yapılması en uygun bölgelerin Trakya Bölgesi, İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Hatay çevresinin olduğu unutulmamalı. Bu durum bu bölgeler dışında türbin kurulamayacağı anlamına gelmemektedir. Rüzgâr alma kapasitesine göre ülkemizin her tür bölgesine koşullar imkân verdiği sürece bu rüzgâr türbinlerinin kurulabileceği bilinmelidir.

 

 • Kurulacak olan türbin ihtiyaç için mi yatırım amaçlı mı bunlara göre raporlandırmalar yapmak gerekir. Yani özetle, öncelikle hedefinizi iyi belirlemeli ve faaliyetlerinizi buna göre yürütmelisiniz. Yatırım amaçlı türbinler ortalama 5-6 yılda kendini amorti ederek bundan sonrasında da iyi kazançlar sağlayabilmektedir. Yatırım amaçlı yapılan türbinlerde bilinmesi gereken diğer bilgilerde de çalışılacak şirketin yerli ya da yabancı ortaklı yatırım olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu konu, devletin %100 yerli üretim yapan şirketler için daha fazla destek vermesi dolayısıyla oldukça önemlidir.
 • Tüm ihtiyaç ve planlar göz önüne alınarak en uygun türbin belirlenmeli ve en iyi hizmeti verebilecek şirket ile irtibat sağlayarak da aklınızdaki rüzgâr türbini projesini hayata geçirmek, faaliyete başlamak için yapacağınız son işlem olacaktır.

Piyasada yaptığımız genel çalışmalar neticesinde 100kW rüzgâr türbini özelliklerini hülâsa etmek, konumuz açısından daha yararlı olacaktır. Bu türbin, ya yatırım ya da orta ölçekte bir üretim tesisi için standart özelliklere sahiptir. Böyle bir türbini kurmak için ortalama 450.000,00 TL civarı (ek mâliyetler hariç) bir sermaye gerekmektedir. Bu özellikteki bir türbin nominal güçte ortalama 7 saat/gün çalışırsa 4 ilâ 5 yılda kendini amorti edebilmektedir.

100kW rüzgâr türbinlerinin piyasada bulunan firmalardaki ortalama teknik özellileri:

 • Üretime başlama rüzgâr hızı: 2,75 m/sn
 • Rüzgâr dayanım hızı: 45m/sn
 • Kanat sayısı: 3
 • Pervane çapı: 19-21
 • Kule yüksekliği: 25-30 metre
 • Çalışma ısısı: -20°C ila +50 °C
 • Gürültü seviyesi: < 70 Desibel- 100m
 • Türbin ağırlığı: 5200 kg civarı

Ayrıca gelişen teknoloji ile türbinlerde uzaktan kontrol sistemleri, akım gerilim takibi, çalışma performansı takibi, rüzgâr ve üretim performans takipleri de kolay ve doğru bir şekilde yapılabilmektedir. Türbinlerin çalışacağı rüzgâr hızlarından yüksek rüzgâr hızlarında sistemler kendilerini otomatik olarak koruma altına alacak şekilde programlanmıştır.

100kW rüzgâr     türbinleri fiyatlarına değinecek olursak her firmanın fiyatlandırma standartları farklılıklar gösterebilmektedir. Firma fiyatlandırması dışında hazırlanması gereken raporlar, gerekli yerlerden alınan izinler vb. belgeler için de bir takım maliyetler gerekmektedir.

Yapmayı planladığınız türbinin faaliyete geçebilmesi için gerekli çalışma ve şartları sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz şekilde aktarmaya çalıştık. İster enerji maliyetlerini azaltmak için ister yatırım için yaptırılsın, rüzgâr türbinleri gerek çevre, gerek enerji ve teknoloji açısından oldukça karlı ve çevre dostu enerji üretimi sağlamaktadır. Ülkemizde her geçen gün yaygınlaşmasını beklediğimiz bu enerji türü için hepimizin teşvik vermesi ve bilinçlenmesi gerekmektedir. Kullandığımız petrol ve kömür kaynaklı enerji kaynaklarımız tükendiği zaman elimizde rüzgâr ve güneş kaynaklı enerjiler kalacaktır. Bu durum göz ardı edilmeden bu iki enerji kaynağı için de araştırma-geliştirme çalışmaları sürekli ve verimli olmalıdır. Ülkemizin de konumu itibariyle bu iki enerji kaynağından da çok verimli şekilde yararlanabildiği ve gelecekte de yararlanmaya devam edeceği görülmektedir.